Naša filozofia

Nachádzate sa tu

Filozofiou našej spoločnosti vo vzťahu ku klientovi je odporučiť mu také riešenie jeho finančnej situácie, ktoré by si náš spolupracovník sám zvolil, ak by sa ocitol v jeho situácii.

Filozofiou našej spoločnosti vo vzťahu k spolupracovníkom je poskytnúť im zázemie a odbornú podporu. Nesnažíme sa byť ich nadriadenými.

Najnovšie články

Peniaze a spôsob, ako s nimi dvaja ľudia nakladajú, veľa vypovedá o ich vzťahu. Odráža to ich vzájomn...

Počet komentátov: 0

Dňa 30. januára 2017: „Povstaňte, prosím, a vypočujte si rozsudok v mene Slovenskej republiky.“ Povedal sudca...

Počet komentátov: 0

Nedávno som čítal článok vo Frankfurter Allgemeine Zeitung a ešte zaujímavejšie komentáre...

Počet komentátov: 0