ETF a komentáre nemeckých občanov

Nachádzate sa tu

Nedávno som čítal článok vo Frankfurter Allgemeine Zeitung a ešte zaujímavejšie komentáre čitateľov k nemu. Autor s nadšením  píše o ich pozitívach. Ako pozitíva autor vidí hlavne poplatky, ktoré sú v porovnaní s klasickými podielovými fondami výrazne nižšie. Autor v článku tvrdí, že banky ETF nechcú predávať. ETF - iek sa dosiaľ predalo "len" v hodnote asi desatiny celkovej hodnoty všetkých akciových burz sveta. To znamená desatiny celkovej hodnoty (trhovej kapitalizácie) všetkých firiem kótovaných na burzách. Zjavne sa teda nepredávajú. 

ETF a komentáre nemeckých občanov

Takýchto článkov som za posledných pár rokov čítal toľko, že tento mi ani nestojí za preklad. Oveľa viac ma zaujali niektoré komentáre čitateľov. Tie som sa rozhodol preložiť:

Misstrauen gegenuber ETF

Klaus Seilberger

Wenn ich es recht sehe, leiht man den ETF-Emittenten Geld, mit dem diese bestimmte Aktienbündel "nachbilden". Der Handel der ETFs an der Börse soll wiederum den Wert dieser Aktienbündel bestimmen. Frage 1: Müssendie Emittenten tatsächlich die Aktien kaufen, oder reicht das Versprechen, es zu tun? Frage 2: Wenn aus welchen Gründen auch immer der Handel eines ETFs an der Börse "zusammenbricht", z.B. aufgrund komplett verloren gegangenen Vertrauens der Märkte, wie kommt der
Anleger dann an sein Geld? Wird der ETF dann "aufgelöst" mit Rückzahlungspflicht des Emittenten an die Anleger? Oder bleibt dem Anleger am Ende nur eine Art Schuldverschreibung des Emittenten ohne
Zugriffsmöglichkeit auf die realen Aktienwerte (sofern diese überhaupt existieren)? Meine   Anlagestrategie ist, mit jeweils überschaubaren Beträgen einzelne Aktien z.B. aus dem Dax oder dem SMI zu kaufen. Das ist dann mein ganz persönlicher Investmentfonds, zu dessen Emittenten
ich großes Vertrauen habe...

Preklad:

Nedôvera k ETF

Klaus Seilberger

Ak sa na to správne dívam, požičiava kupujúci emitentovi ETF peniaze na to, aby "napodobnil" nejaký akciový balík. Obchod s ETF -kami na burze by mala naproti tomu určovať cena týchto akciových
balíkov. (tu asi autor myslel cenu ETF - iek na burze by mala určovať... poznámka prekladateľa)

Otázka 1 : Musia emitenti za peniaze naozaj kúpiť akcie, alebo stačí prísľub, že tak urobia ?

Otázka 2 : Ak by sa stalo, že obchod s ETF kami skolabuje, napríklad z dôvodu straty dôvery trhov, ako sa vkladateľ dostane k svojim peniazom? Bude ETF potom rozpustené a emitent bude povinný zaplatiť
vkladateľovi peniaze naspäť ?

Alebo zostane na konci vkladateľovi len akýsi dlžobný úpis emitenta bez možnosti dostať sa k reálnym hodnotám akcii (ak tie vôbec existujú)?
Moja vkladová stratégia je, že si sám kupujem akcie a teda mám emitenta, ktorému verím.


ETF
Hinrich Thies
Es gibt verschiedenartige ETFs manche besitzen die Aktien des Index andere nicht. Man muss sich wie bei allen Anlagen detailliert damit beschäftigen. Der direkte Kauf von Aktien würde ich als den besten Weg für fortgeschrittene Anleger sehen, allerdings würde ich zur besseren Streuung noch Aktien aus anderen Regionen auswählen. Was mir ein bisschen sorge bei ETFs macht ist die Zusammensetzung, diese fällt nicht von Himmel, sondern wird durch die Firma die den Index kreiert hat vorgenommen. 

Preklad:

ETF

Hinrich Thies

Sú rôzne ETF, niektoré vlastnia akcie z indexu, niektoré nie. Človek sa tým musí detailne zaoberať, podobne, ako pri každom investovaní. Priamu kúpu akcii odporúčam ako najlepšiu cestu pre pokročilých, ale volil by som aj akcie z iných regiónov. Čo mi robí trocha starosti pri ETF kách, je ich zloženie, ktoré nespadlo z neba, ale je určované firmou, ktorá index vytvorila.

Follow up questions
Christian Bickel
Wenn die verschlafenen 2 Billiönchen sich auf den Weg in die ETFs machen, die den Dax nachbilden, dessen Marktkapitalisierung bei etwas  mehr als 1 Billion liegt, - naja - dann müsste anschließend die
Marktkapitalisierung ungefähr bei 3 Billionen liegen, ohne das die betreffenden Unternehmen die dazu passenden Profite erwirtschaften. ..
Oder die die Fond-Manager legen das überschießende Geld aufs Konto, wo
ichs gerade abgehoben hatte. 

Preklad:

Follow up questions – doplňujúce otázky

Christian Bickel

Ak sa dajú zaspaté 2 bilióniky na cestu do ETF iek, ktoré kopírujú DAX, ktorého celková trhová kapitalizácia je  niečo viac, ako 1 bilión euro (1000 mld), no tak to sa bude musieť zvýšiť trhová kapitalizácia (rozumej cena akcii - tých istých, ktoré dnes všetky spolu stoja niečo viac, ako 1 bilión - poznámka prekladateľa) na približne 3 bilióny, bez toho, aby dotknuté firmy ( rozumej firmy zastúpené v indexe DAX- poznámka prekladateľa) vykazovali tomu zodpovedajúce zisky...  
Alebo fondmanažéri uložia peniaze, ktoré sú navyše, na konto, kde som si ich práve vyzdvihol.

(zaspatými 2 biliónmi zrejme komentujúci (p. Bickel) myslel celkový objem peňazí na sporiacich účtoch v bankách v Nemecku - cca 2 bilióny euro, čo sú peniaze, ktoré len ležia na účtoch a nie sú nijako investované  - poznámka prekladateľa - zdroj Bundesbank)

Záver:

Z môjho pohľadu  celkom zaujímavo  popísané riziká ETF - iek, obyčajnými malými investormi „ z ulice“..

Igor Koso

 

Originál článku nájdete tu: Frankfurter Allgemeine Zeitung, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/exchange-traded-funds-etfs-spalten-fondvertrieb-von-banken-ab-14889233.html

Publikované dňa 01. február 2017